Czech and slovak

compatriots

Žijící v SAE

O asociaci

Asociace Čechů a Slováků žijících ve SAE byla založena v únoru 2021 a následně byla registrována na krajanském odboru Ministerstva zahraničních věcí. Základním posláním Asociace je rozvíjet společenské a kulturní aktivity, které povedou k propagaci české a slovenské kultury, České a Slovenské republiky na území Spojených arabských emirátů, především rozvíjet a propagovat českou a slovenskou kulturu, umožňovat členům Asociace setkávat se při různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích, připravovat pro členy a další zájemce celoroční společenské, sportovní a kulturní akce, zejména se zaměřením na rodinné aktivity. Asociace pořádá pro českou a slovenskou komunitu každý rok řadu akcí, které mají sloužit především mladším generacím k udržení sounáležitosti s českými kořeny a českou kulturou.